OM: Arviomuistio terrorismilainsäädännön muutostarpeista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa arvioidaan YK:n turvallisuusneuvoston viime syksynä hyväksymän päätöslauselman ja Euroopan neuvostossa tänä keväänä valmistuneen terrorismiyleissopimuksen lisäpöytäkirjan vaikutuksia rikoslainsäädäntöön

Päätöslauselmalla ja lisäpöytäkirjalla pyritään puuttumaan erityisesti ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaan uhkaan.Arviomuistion johtopäätöksen mukaan Suomea velvoittava päätöslauselma ja lisäpöytäkirjaan liittyminen edellyttävät, että rangaistavaksi säädetään matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten. Rangaistavaa olisi se, että Suomen kansalainen matkustaa mistä tahansa maasta tai henkilö matkustaa Suomesta sellaiseen valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen siellä terrorismirikoksen. Myös yritys olisi rangaistava. Kriminalisointi mahdollistaisi matkustamiseen puuttumisen jo ennen henkilön maasta poistumista.

Arviomuistion mukaan terrorismin rahoittamisena tulisi rangaistavaksi uuden matkustamisrikoksen rahoittaminen. Lisäksi muistiossa ehdotetaan laajennusta niiden terrorismirikosten piiriin, joiden tekemistä varten voidaan ottaa terroristista koulutusta.

Myös useissa muissa Euroopan maissa selvitetään parhaillaan päätöslauselman vaikutuksia lainsäädäntöön.

Arviomuistio laitetaan noin puolitoista kuukautta kestävälle lausuntokierrokselle, minkä jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto