Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014 on julkistettu

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat

Kertomuksessa on viime vuosien tapaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen puheenvuorot.Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon laillisuutta. Sen tärkein toimintamuoto on valtioneuvoston ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistojen ennakkotarkastus ja listoihin liittyvät keskustelut ministeriöiden kanssa. Kertomusvuonna tarkastettiin valtioneuvoston yleisistunnon 1 677 asian ja tasavallan presidentin esittelyn 450 asian esittelylistat.

Oikeuskansleri valvoo myös tuomioistuinten, muiden viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnan laillisuutta. Vuonna 2014 oikeuskanslerille tehtiin 2 215 kantelua ja kaikkiaan ratkaistiin 2 443 kantelua.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto