Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista selvitetään

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Tähän mennessä erillisvirastoina Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinvirasto on perusteilla.

Oikeusministeriö on asettanut kaksi selvitysmiestä selvittämään valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen tekevät oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen ja varatuomari Christer Lundström. Selvitys tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

Selvitysmiehet arvioivat oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisen vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään muun muassa työnjakoa oikeusministeriön ja viraston välillä, hallinnollisten tehtävien keskittämistä ja viraston alueellista hallintoa. Tavoitteena on, että kokonaiskustannukset eivät nouse nykyisestä. Toimeksianto ei koske toimipaikkaverkoston kehittämistä.

Selvityksen lähtökohtana on, että oikeusministeriössä tällä hetkellä hoidettavat keskushallinnon operatiiviset tehtävät siirtyisivät virastolle. Tällaisia ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto, toimitilahallinto, hankinnat, kehittäminen, koulutus ja viestintä.

Selvityksessä tulee arvioida ja ottaa huomioon esteellisyystarkistusten ja mahdollisen esteellisyyksien hoitaminen. Samoin selvityksessä on huomioitava tuomioistuinviraston perustamista koskeva selvitys.

Tällä hetkellä oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot muodostavat kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusavun ja edunvalvonnan hallinnollisia tehtäviä on keskitetty piirien hallinnollisille yksiköille. Selvitys perustuu ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelmaan ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies