Neuvosto hyväksyi uudistuksen, jolla sallitaan alennetut alv-kannat

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Neuvosto hyväksyi tiistaina (6.11) direktiivin, joka sallii sähköisiin ja paperimuotoisiin julkaisuihin sovellettavien alv-sääntöjen yhdenmukaistamisen. Vastedes jäsenmaat voivat soveltaa alv:n alennettuja, poikkeuksellisen alhaisia tai nollaverokantoja myös sähköisiin julkaisuihin.

Sähköisiä julkaisuja koskevan direktiivin hyväksymisestä päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen neuvoston istunnossa 2. lokakuuta. Se antaa jäsenmaille mahdollisuuden soveltaa kansallisessa lainsäädännössä alennettuja alv-kantoja niin halutessaan.
Nykyisten alv-sääntöjen mukaan (direktiivi 2006/112/EY) sähköisesti tuotettuihin palveluihin sovelletaan yleistä alv-kantaa, joka on vähintään 15%, kun taas paperimuotoisiin julkaisuihin voidaan soveltaa myös muita alv-kantoja.
Jäsenmaat voivat tällä hetkellä soveltaa "alennettua" eli vähintään 5%:n alv-kantaa paperimuotoisiin julkaisuihin, kuten kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin. Joillakin jäsenmailla on myös lupa soveltaa "poikkeuksellisen alhaisia" (alle 5%) tai "nollaverokantoja" (joihin liittyy alv-vähennys).
Direktiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden soveltaa halutessaan alennettuja alv-kantoja myös sähköisiin julkaisuihin. Poikkeuksellisen alhaiset tai nollaverokannat sallitaan vain niille jäsenmaille, jotka tällä hetkellä soveltavat niitä paperimuotoisiin julkaisuihin.
Uusia sääntöjä sovelletaan väliaikaisesti siihen saakka, kun uusi, lopullinen alv-järjestelmä otetaan käyttöön. Komissio on esittänyt uudesta järjestelmästä ehdotuksia, joissa jäsenmaille sallitaan nykyistä enemmän joustavuutta alv-kantojen vahvistamisessa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies