Neuvosto hyväksyi pikaratkaisuja nykyiseen EU:n alv-järjestelmään


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Neuvosto on hyväksynyt kolme lyhyttä säädöstä, joiden tavoitteena on mukauttaa eräitä EU:n alv-sääntöjä neljän erityiskysymyksen ratkaisemiseksi ennen uuden alv-järjestelmän käyttöönottoa. Näitä muutoksia on määrä soveltaa 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Ne liittyvät seuraaviin:
Call off -varasto. Tekstissä säädetään call off -varastojen yksinkertaisemmasta ja yhdenmukaisesta verokohtelusta: myyjä siirtää tavaroita tunnetun hankkijan käytettäväksi toisessa jäsenmaassa olevaan varastoon.
Arvonlisäverotunniste. Kun on kyse EU:n sisäisestä tavaroiden luovutuksesta, alv-vapautuksen lisäehtona on, että asiakkaalla on tunnistenumero.
Ketjuliiketoimet. Tekstissä vahvistetaan yhdenmukaiset kriteerit ketjuliiketoimien alv-kohteluun liittyvän oikeusvarmuuden parantamiseksi.
EU:n sisäisen tavaroiden luovutuksen todistaminen. Luodaan yhteinen kehys EU:n sisäisessä tavaroiden luovutuksessa haettavan alv-vapautuksen perustana käytettäviä asiakirjatodisteita varten.
Näitä muutoksia on määrä soveltaa 1. tammikuuta 2020 alkaen.
Tällä välin keskustelut lopullisesta alv-järjestelmästä jatkuvat. Sillä on tarkoitus korvata nykyinen väliaikainen järjestelmä, jota on sovellettu vuodesta 1993. Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa ehdotetaan neljää ns. pikaratkaisua.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot