Neljä aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta ei estänyt petoksesta tuomittavan rangaistuksen tuomitsemista ehdollisena - rangaistusseuraamusta muutettiin

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Vaikka vastaaja oli tuomittu ennen tätä tuomiota neljä kertaa ehdolliseen vankeusrangaistukseen, tämä oli johtunut satunnaisista seikoista sen suhteen, miten rikokset olivat tulleet ilmi ja missä oikeudenkäynneissä rangaistuksia oli tuomittu. Arvioitaessa sitä, edellyttikö aikaisempi rikollisuus vastaajan tuomitsemista ehdottomaan vankeusrangaistukseen, asiaa oli arvioitava siten kuin hänet olisi tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen aikaisemmin yhden kerran vuonna 2010. Tuosta tuomiosta oli kulunut pitkähkö aika, eikä kysymys ollut ollut vakavista rikoksista. Aikaisempi rikollisuus ei edellyttänyt vastaajan tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen. Rangaistus määrättiin ehdolliseksi. HO tuomitsi vastaajalle vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 60 tuntia. (Vailla lainvoimaa 12.12.218)

KO oli tuominnut vastaajalle petoksesta (30.11.2014 - 18.02.2015) 60 päivää vankeutta. Vankeusrangaistuksen sijasta oli tuomittu yhdyskuntapalvelua 60 tuntia.
Hovioikeuden ratkaisu
- - -
Rangaistusseuraamus
Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus on mittaamisen osalta oikeudenmukaisessa suhteessa Vastaajan syyksi luetun rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
Vastaaja on syyllistynyt nyt kysymyksessä olevaan rikokseen sen jälkeen kun hänet oli tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin 16.5.2012 ja 24.8.2010. Näistä ensiksi mainitussa tuomiossa hänen syykseen luetut rikokset oli tehty ennen viimeksi mainitun tuomion antamista. Vastaaja on syyllistynyt hänen syykseen nyt luettuun rikokseen ennen kuin hänet on tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin 9.10.2017 ja 7.2.2017.
Näin ollen, vaikka Vastaaja on tuomittu ennen tätä tuomiota neljä kertaa ehdolliseen vankeusrangaistukseen, tämä on johtunut satunnaisista seikoista sen suhteen, miten rikokset ovat tulleet ilmi ja missä oikeudenkäynneissä rangaistuksia on tuomittu. Arvioitaessa sitä, edellyttääkö aikaisempi rikollisuus Vastaajan tuomitsemista ehdottomaan vankeusrangaistukseen, asiaa on arvioitava siten kuin hänet olisi tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen aikaisemmin yhden kerran vuonna 2010. Tuosta tuomiosta on kulunut pitkähkö aika, eikä kysymys ollut ollut vakavista rikoksista. Aikaisempi rikollisuus ei edellytä Vastaajan tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen. Rangaistus [60 pv.] määrätään ehdolliseksi.
Avustajan palkkio
Asianajaja AA:n laskuerittelyyn hovioikeudessa sisältyy tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden tuomioon sekä tuomion ja valitusosoituksen tarkistaminen. Näiden toimien katsotaan sisältyvän AA:n käräjäoikeudessa laskuttamiin jälkitoimiin. Näin ollen tyytymättömyyden ilmoittamisesta tai tuomion ja valitusosoituksen tarkistamisesta ei enää hovioikeudessa makseta palkkiota."
Turun hovioikeus 11.12.2018
Tuomio 18/154790
Asianro R 18/154
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 28.11.2017 nro 148627
Asia Petos
Valittaja Vastaaja
Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.2.2019

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot