Muutoksenhakukieltoa koskeva erimielisyys tulee saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi valittamalla tuomiosta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

KHO: Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 10.10.2016 päättänyt antaa Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle päätöksestä tarkemmin ilmenevän konserniohjeen. Päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisua muutoksenhakuoikeuden saamiseksi Savonlinnan kaupunginhallituksen päätökseen 10.10.2016 , johon muutoksenhakijoiden mukaan on virheellisesti liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.
Kaupunginhallituksen päätöksen 10.10.2016 muutoksenhakukelpoisuus on päätöksessä ilmoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta ollut mahdollista saattaa kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä hallinto-oikeuden ja viime vaiheessa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.
Koska A ja B eivät ole saattaneet kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuutta arvioitavaksi kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä, korkein hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuuteen. Vaatimus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot