Marraskuussa 2018 voimaan tulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Marraskuun 2018 muutoksia ovat muun muassa:
- Vaalilain muutos koskien ulkomailla asuville ja tilapäisesti oleskeleville äänioikeutetuille perustettavaa oikeutta äänestää jatkossa kirjeitse yleisissä vaaleissa tulee voimaan 1. marraskuuta 2018
- Eläinjalostustoiminnasta annettuun lakiin muutoksia
- Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä voimaan 1.11.2018
- Ennakkoperintäasetukseen muutoksia 1.11.2018 alkaen

Linkki: Uusimmat säädökset, Uusimmat hallituksen esitykset
Vinkki: Voit etsiä tietyllä ajanjaksolla voimaan tulevia säädöksiä tarkennetulla haulla
Lue myös: Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko -julkaisut
Pysy ajan tasalla muutoksista: Lakikanava, RSS-palvelut
Tiedot perustuvat tilanteeseen 31. lokakuuta 2018. Mikäli tämän jälkeen julkaistaan tärkeitä säädöksiä, jotka tulevat voimaan marraskuun aikana, niistä uutisoidaan Edilexissä erikseen.
Kaikki marraskuun 2018 säädösmuutokset tästä linkistä.
1. Vaalit
939/2017 Laki vaalilain muuttamisesta, voimaan 1.11.2018
- Kirjeäänestys ulkomailla tulee mahdolliseksi (15.12.2017)
2. Eläinjalostus
514/2018 Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, voimaan 1.11.2018
559/2018 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinjalostustoimintaan liittyvien asetusten kumoamisesta, voimaan 1.11.2018
3. Verohallinnon päätökset
- Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (7.9.2018)
783/2018 Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä, voimaan 1.11.2018
4. Luonnonsuojelualueet
804/2018 Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 6 muuttamisesta, voimaan 1.11.2018
5. Ennakkoperintä
821/2018 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, voimaan 1.11.2018
6. Merenhoito
829/2018 Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, voimaan 1.11.2018
7. Tuoteturvallisuus
831/2018 Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, voimaan 4.11.2018 (liitteen 1 kohta 4 voimaan 26.11.2018)
8. Maksulliset suoritteet
835/2018 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, voimaan 1.11.2018

Muuta (kuten päättyviä määräaikoja)
- AOA Maija Sakslin pyytää selvitystä Verohallinnon automatisoidusta verotusmenettelystä (13.9.2018)
- Esitys kalastuslain muuttamiseksi lausuntokierrokselle 5. marraskuuta saakka – salakalastukseen puututaan ja Ylä-Lapin paikallisten kalastusmahdollisuuksia parannetaan (4.10.2018)
- Asetus yksityisteistä lausunnoille 9.11.2018 saakka (18.10.2018)
- Virastouudistuksen asetusluonnokset lausunnoille 23.11.2018 saakka (22.10.2018)
- Liikennealan maakuntauudistuslaeista pyydetään lausuntoja (22.10.2018)
- Sähköisen tunnistamisen lakimuutos lausuntokierrokselle 5. marraskuuta 2018 saakka (23.10.2018)
- Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen uudelleen lausuntokierrokselle (26.10.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus -