Markkinaoikeuden ratkaisu dnro 2017/704 Markkinaoikeus kielsi Kruunukalusteen harhaanjohtavat väitteet alennetuista hinnoista


asianajaja  – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies– asianajotoimisto

Markkinaoikeuden ratkaisu dnro 2017/704

Markkinaoikeuden mukaan Kruunukalusteen menettely antoi kuluttajille harhaanjohtavaa tietoa yhtiön hintojen tosiasiallisesta edullisuudesta, mikä oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja oli tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettua tietoa olisi tehnyt. Markkinaoikeus katsoi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset perustelluiksi ja määräsi yhtiölle kiellot kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Markkinaoikeus tehosti kieltoja 50.000 euron uhkasakolla.

Tekaistut alennukset hämärtävät kuluttajien käsitystä normaalista hintatasosta ja siksi tällainen harhaanjohtava markkinointi pitää saada kitkettyä kokonaan. , toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies vaati myös Kruunukalusteelle kieltoa käyttää markkinoinnissa ilmaisua ALE, jos tuotteita ei myydä aikaisempaa alhaisimmilla hinnoilla.
Alennusten oltava todellisia
Kuluttaja-asiamies vei marraskuussa 2017 huonekaluja myyvän Kruunukaluste Oy:n markkinaoikeuteen ja vaati, että markkinaoikeus kieltää yhtiötä vertaamasta myyntihintaansa niin sanottuun ohjevähittäishintaan tai suositushintaan, jos tämä hinta ei vastaa yleistä markkinahintaa. Kuluttaja-asiamies vaati lisäksi, että yhtiötä kielletään vertaamasta myyntihintaansa omaan aikaisempaan myyntihintaansa, jos se ei pysty näyttämään toteen koskaan perineensä tuotteesta väitettyä vertailuhintaa.
Kruunukaluste oli markkinoinut yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla tuotteiden alennettua hintaa vertailuhintaa käyttäen. Yhtiön mukaan vertailuhinnalla tarkoitettiin tavarantoimittajan suositushintaa ja tuotteesta aikaisemmin veloitettua myyntihintaa.


Kruunukaluste ei kuitenkaan pystynyt näyttämään kuluttaja-asiamiehelle koskaan perineensä tuotteesta vertailuhintaa vastaavaa myyntihintaa tai sitä, että tuotteelle ilmoitettu vertailuhinta vastaisi tuotteen yleistä markkinahintaa. Kruunukaluste oli myös ilmoittanut tuotteiden olevan alennuksessa käyttäen ilmaisua ”ALE!”, vaikka tuotetta ei myyty aikaisempaa edullisemmilla hinnoilla.

Kuluttaja-asiamies on seurannut huonekalualan markkinointia tehostetusti vuodesta 2016 lähtien selvittääkseen, miten alan yritysten markkinoinnissa käytetään prosenttialennuksia, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja.

Seuranta on osoittanut, että huonekalujen verkkomainoksissa käytetään vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja luomaan mielikuvaa suurista alennuksista. Tuotteita ei kuitenkaan ole välttämättä koskaan tarjottu ilmoitetuilla vertailuhinnoilla eivätkä alennusprosentit ole aina olleet todellisia.
Kuluttajien kannalta on hyvä, että hintakilpailu toimii ja tuotteita saa alennuksella. Harhaanjohtavat vertailuhinnat ja alennusprosentit sekä ilmaisu ALE, joita Kruunukaluste käytti, hämärtävät kuitenkin kuluttajien käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on.

Ennen asioiden saattamista markkinaoikeuden ratkaistavaksi kuluttaja-asiamies antoi Kruunukalusteelle ohjeistusta lainsäädännön vaatimuksista sekä markkinaoikeuden ratkaisukäytännöstä ja neuvotteli yrityksen kanssa asioiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Koska yritys ei saamastaan ohjeistuksesta ja lupauksista huolimatta muuttanut markkinointiaan, kuluttaja-asiamies määräsi yritykselle kiellon kesällä 2017. Koska Kruunukaluste vastusti kieltoa, kuluttaja-asiamies vei yrityksen markkinaoikeuteen.

konkurssi – saneeraus – talousrikos –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus –  vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot