Linja-autonkuljettaja voitiin irtisanoa viiden liikennevahingon johdosta. Kyse ei syrjinnästä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vastaaja irtisanoi kantajan työsopimuksen 22.1.2013 päättymään 2 viikon kuluttua 5.2.2013 ilmoittaen perusteeksi henkilöstä johtuvat syyt, vahingot liikenteessä.
Asiassa on kysymys siitä, onko yhtiöllä ollut työsopimuslain 7 luvun 1 §:n mukainen asiallinen ja painava syy irtisanoa A:n työsopimus. Asiassa on riidatonta, että A on omalla menettelyllään aiheuttanut 20.1.2012 ja 17.1.2013 välisenä aikana viisi liikennevahinkoa, joista kaksi viimeistä liikennevahinkoa 19.11.2012 ja 17.1.2013 ovat tapahtuneet A:n toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen aikana. Hovioikeus katsoo kuitenkin kuten käräjäoikeus, että yhtiöllä on ollut oikeus ottaa huomioon kaikki liikennevahingot arvioidessaan A:n vahinkotiheyttä ja hänen työsuhteensa jatkamisen edellytyksiä.
Hovioikeus toteaa linja-autoliikenteessä toimivilla yrityksillä olevan korostettu velvollisuus huolehtia matkustaja- ja liikenneturvallisuudesta. Ottaen huomioon liikennevahinkojen uusiutuminen A:n saamasta suullisesta huomautuksesta, kirjallisesta varoituksesta ja ajotapakoulutuksesta huolimatta sekä rikkeiden kohdistuminen matkustajien turvallisuuteen ja työnantajan omaisuuteen, hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että yhtiöllä on ollut asiallinen ja painava syy irtisanoa A:n työsopimus. Lisäksi hovioikeus katsoo asiassa näytetyksi, että A:lle annettu suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus eivät ole poikenneet yhtiön käytännöstä. A:lle oli myös annettu ajotapakoulutusta ennen työsuhteen päättymistä.
Asiassa on kysymys siitä, oliko yhtiö kohdellut A:ta hänen etnisen alkuperänsä vuoksi epäsuotuisammin kuin yhtiön muita työntekijöitä. Sen sijaan asiassa ei ole kysymys siitä, oliko yhtiö mahdollisesti menetellyt työturvallisuussäännösten tai yhtiön sisäisen ohjeistuksen vastaisesti.
Hovioikeus katsoo asiassa G:n kertomuksen perusteella näytetyksi, että yhtiön työntekijöistä noin 65 prosenttia oli maahanmuuttajataustaista. A:n esimiehenä toiminut I on hovioikeudessa lisäksi kertonut, että A:n työsuhteen aikana hänellä oli ollut yhteensä noin kymmenen afrikkalaistaustaista alaista. Hovioikeus on edellä katsonut, että yhtiöllä oli ollut asiallinen ja painava syy A:n työsopimuksen irtisanomiseen ja että irtisanomisen ei ole näytetty poikenneen yhtiön tavanomaisesta käytännöstä. Hovioikeus katsoo sen vuoksi, että A:ta ei ole tältä osin syrjitty.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto