Lausuntoyhteenveto esitysluonnoksesta yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Lausuntokierroksella 8.–24. syyskuuta 2018 saatiin 36 vastausta. Valtaosa lausunnonantajista kannatti yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistoa osakeyhtiölaista ja yrityksen rekisteröinnin liitetietovaatimusten keventämistä. Sen sijaan yli puolet vastaajista vastusti osakepääoman menettämistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden poistamista.

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen poistamiseksi ja osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimusten vähentämiseksi. Esitysluonnoksen tavoitteena on helpottaa ammatinharjoittamista osakeyhtiömuodossa ja vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä. Ehdotus on norminpurkutavoitteen mukainen.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista ja osakepääoman rekisteröintivaatimusten muuttamista siten, että alle 80 000 euron osakepääoman yksityisen osakeyhtiön osakepääoman maksua koskeva selvitys annetaan tilinpäätöksessä eikä enää kaupparekisteri-ilmoituksessa. Lisäksi osakepääoman menetystä koskevaa rekisteri-ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että alle 80 000 euron osakepääoman yksityisen osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa osakepääoman menetystä erikseen kaupparekisteriin ja että kaikkien yksityisten osakeyhtiöiden osalta pääoman menetystä koskevan rekisterimerkinnän poistamiseen riittää, että yhtiöllä on omaa jälleen pääomaa.

Lausuntokierroksella (lausuntopalvelu.fi) 8.–24.9.2018 saatiin 36 vastausta. Valtaosa lausunnonantajista kannatti yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistoa osakeyhtiölaista ja yrityksen rekisteröinnin liitetietovaatimusten keventämistä. Sen sijaan yli puolet vastaajista vastusti osakepääoman menettämistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden poistamista.

Julkisen osakeyhtiön pääomavaatimukseen kantaa ottaneista lausunnonantajista suurin osa kannatti pääomavaatimuksen laskemista 50.000 tai 25.000 euroon. Alentamista perusteltiin eurooppalaisella käytännöllä. Nykyisen vaatimuksen säilyttämistä kannatti 6 lausunnonantajaa.

Asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksen (2 500 euroa) poistamista kannatti huomattava osa lausunnonantajista ja vielä suurempi osa ei ottanut kantaa asiaan. Poistamista perusteltiin johdonmukaisuudella. Kolme lausunnonantajaa vastusti poistamista.

Osuuskunnan rahastointivelvollisuuden poistamista kannatti suurin osa lausunnonantajista ja huomattava osa ei ottanut kantaa ehdotukseen. Poistamista perusteltiin johdonmukaisuudella. Kaksi lausunnonantajaa vastusti poistamista.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies