Lakimuutos karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta tulee voimaan vuoden 2019 alusta

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa nopeutetaan. Tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voidaan panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Karkottamismenettelyä käytetään maasta poistamiseen silloin, kun henkilöllä on tai on ollut oleskelulupa Suomessa tai EU-kansalaisen oleskelu on rekisteröity.

Tällä hetkellä karkottamispäätöksiä ei voi panna täytäntöön ennen kuin ne ovat lainvoimaisia vaikka taustalla olisi yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Lainmuutoksen kohteena olevia karkottamispäätöksiä koskevat valitukset käsitellään kiireellisinä hallinto-oikeuksissa.
Lainmuutoksen taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelma, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.
Muutos ei koske esimerkiksi turvapaikanhakijoiden käännyttämistä
Lainmuutos ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä. Käännyttämismenettelyä käytetään silloin, kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa Suomessa. Muut kuin turvapaikanhakijoita koskevat käännytyspäätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi. Turvapaikanhakijoiden osalta käännytyspäätöksissä Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi ja tuleva turvapaikkamenettelyasetus.
Valtioneuvosto esitti ulkomaalaislain muutoksen vahvistamista 15. marraskuuta ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutos 23. marraskuuta. Ulkomaalaislain muutos tulee voimaa 1. tammikuuta 2019.
Asiakirjoja ja lisätietoa
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 24/2018 vp; EV 84/2018 vp)
HE 24/2018 ja käsittelytiedot eduskunnassa
Lisätietoa hankkeesta

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus