Lähestymiskiellolle ei edellytyksiä kun häiritseviä viestejä oli lähetetty työnantajalle

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

THO:2018:2 Lähestymiskielto

B oli riidattomasti lähettänyt A:n työnantajalle kaksi viestiä. Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, vaikka kysymys oli ollut A:han kohdistuneesta muulla vastaavalla tavalla kuin puhelimitse tai kirjeitse toteutuneesta A:n elinpiirin häirinnästä, lähestymiskiellon määräämisen edellytykset eivät kokonaisarvioinnissa täyttyneet.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies