KVL:n ratkaisu veronalaisesta luovutuksesta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Keskusverolautakunta katsoi, että hakijan A Oy:n osakkeenomistajien joulukuussa 2017 tekemän päätöksen perusteella saamaan 195.249,60 euron varojenjakoon tuli hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa soveltaa kaikilta osin tuloverolain 45 a §:n säännöstä veronalaisesta luovutuksesta. Kun verovelvolliselle palautettiin tämän yhtiöön tekemää pääomansijoitusta, sillä, että vain osa hakijan saaman varojenjaon perusteena olevista osakkeista oli hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaan merkitty osakeannissa vapaan oman pääoman rahastoon merkittyä sijoitusta vastaan ja loput hankittu muulla tavalla, ei ollut merkitystä asiassa.

KVL:2018/44
A35/8210/2018
Henkilökohtaisen tulon verotus, Vapaan oman pääoman rahasto, Pääomanpalautus
Hakija oli merkinnyt 250.000 A Oy:n osaketta vuonna 2016 suunnatussa osakeannissa yhteensä 250.000 euron merkintähinnalla, joka oli kirjattu kokonaisuudessaan A Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi hakija oli ostanut yhteensä 62.900 A Oy:n osaketta vuonna 2017.

A Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto oli muodostunut pelkistä osakeantien yhteydessä rahastoon kirjatuista osakkeiden merkintähinnoista. A Oy oli joulukuussa 2017 jakanut varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että jokaista osaketta kohden oli jaettu 0,624 euroa. Varojenjakohetkellä hakija oli omistanut yhteensä 312.900 osaketta, joten hän oli saanut varojenjaossa yhteensä 195.249,60 euroa.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakijan A Oy:n osakkeenomistajien joulukuussa 2017 tekemän päätöksen perusteella saamaan 195.249,60 euron varojenjakoon tuli hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa soveltaa kaikilta osin tuloverolain 45 a §:n säännöstä veronalaisesta luovutuksesta. Kun verovelvolliselle palautettiin tämän yhtiöön tekemää pääomansijoitusta, sillä, että vain osa hakijan saaman varojenjaon perusteena olevista osakkeista oli hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaan merkitty osakeannissa vapaan oman pääoman rahastoon merkittyä sijoitusta vastaan ja loput hankittu muulla tavalla, ei ollut merkitystä asiassa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2017 ja 2018.
Tuloverolaki 33 b § 6 mom., 45 a § ja 46 a §

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus