Kuvaohjelman esittäminen aikuisyleisölle ei edellytä sen luokittelua tai esityslupaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Turun HAO: Sananvapaus - Kuvaohjelman tarjoaminen - Festivaalilupa - Luvan tarve - Maksu Maksuperustelaki - Toimivaltainen hallinto-oikeus - Hallintolainkäyttölain muutoksen vaikutus

Pienkustantamo N Oy oli suunnitellut esittää kunniamurhia koskevan kirjansa esittelyn yhteydessä samaa aihepiiriä koskevan dokumenttielokuvan. Yhtiö oli arvellut, että elokuva voidaan esittää luokittelematta, koska se sisältää yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa. Yhtiö oli ottanut asiasta yhteyttä Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin (KAVI). KAVI oli puhelin- ja sähköpostikeskusteluissa todennut, että elokuva saattaa sisältää lapsille haitallista materiaalia, joten elokuvan esittämiseen on haettava kuvaohjelmalain 11 §:n mukainen niin sanottu festivaalilupa, jos elokuvaa ei luokitella. Yhtiö oli todennut, ettei elokuvaa ole tarkoitettu alaikäisille, joten se voidaan luokittelematta määrittää K18-elokuvaksi. KAVIn mukaan elokuvaan ei luokittelematta voida asettaa K18-ikärajaa lain 16 §:n 2 momentin nojalla, koska elo­kuvan sisältö ei ole yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettu ja rajoitus loukkaisi lasten sananvapautta. Yhtiö oli keskustelujen jälkeen hakenut festivaalilupaa ja asettanut elokuvan ikärajaksi 18.

Yhtiö valitti päätöksestä, koska luvan vaatiminen ja maksun periminen loukkaa sananvapautta.

Hallinto-oikeus kumosi lupapäätöksen, koska yhtiö ei ollut hakemansa luvan tarpeessa. Hallinto-oikeus totesi, että kuvaohjelmalain tarkoitus on lasten suojeleminen haitallisten ohjelmien näkemisestä. Lain tarkoituksena ei ole ollut tehdä kuvaohjelmien esittämistä sinänsä luvanvaraiseksi tai ennakkotarkastuksen alaiseksi. Laissa on pikemminkin pyritty alan toimijoiden itsesääntelyyn. Jos elokuva esitetään vain aikuisyleisölle, kuvaohjelmalaissa tarkoitetut menettelyt eivät ole tarpeen lasten suojelemiseksi. Lasten sananvapaus ei myöskään estä yksittäistä toimijaa rajaamasta tiettyä elokuvaesitystä vain aikuisille, vaikkei elokuvan sisältö tätä välttämättä edellyttäisikään. Yhtiö olisi siten voinut ilman lupaa ja luokittelua esittää elokuvan ehdottamallaan tavalla eli asettamalla tilaisuuksiinsa 18 vuoden ikärajan.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto