Kuolinpesän arvo-osuustiliin voitiin tehdä merkintä pesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO:2018:4 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosmittauksen varmistaminen

Kuolinpesän osakkaan velasta oli ulosmitattu hänen osuutensa kuolinpesästä. Ulosmittauksen varmistamiseksi ulosottomies oli pyytänyt rekisterinpitäjää tekemään kuolinpesän arvo-osuustilille merkinnän siitä, että arvo-osuuksia ei saanut myydä ilman ulosottomiehen lupaa.

Kun luovutusrajoituksen merkitseminen arvo-osuustilille oli ollut tarpeen täytäntöönpanon tarkoituksen toteuttamiseksi eikä siitä aiheutunut kuolinpesälle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoitus vaati, ulosottomies oli saanut tehdä mainitun varmistustoimen.

UK 4 luku 36 §

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies