Kuolemantuottamussyyte hylättiin puuttuvan subjektiivisen huolimattomuuden johdosta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

I-SHO:2015:5 Törkeä kuolemantuottamus Syy-yhteys Tuottamuksellinen myötävaikuttaminen tahalliseen rikokseen

A oli luovuttanut ampuma-aseen ja patruunoita tuntemalleen E:lle, joka oli niitä käyttäen tahallaan ampunut aviopuolisonsa D:n. A:lle vaadittiin rangaistusta muun ohessa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kysymys syy-yhteydestä ja siitä, oliko A menetellyt syytteessä tarkoitetulla tavalla huolimattomasti ottaen huomioon sen, että D:n kuolema oli E:n tahallisen rikoksen seuraamus.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto