Kunnan etuosto-oikeuden määräaika alkoi, kun kauppakirjassa oleva olennainen virhe oikaistiin kaupanvahvistajan vahvistamana

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO:2015:140 Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen määräaika – Kauppakirjan korjaaminen – Lainhuudon myöntäminen – Lainhuudon merkitys etuosto-oikeuden käyttämisen määräajan kannalta

Määräalan pinta-alaksi oli 2.12.2011 allekirjoitetussa kauppakirjassa merkitty 5 790 neliömetriä. Kaupunginhallitus oli 27.2.2012 päättänyt, että se ei käytä etuosto-oikeuttaan mainitussa kiinteistökaupassa.

Kauppakirjaa oli 29.5.2013 korjattu siten, että määräalan pinta-alaksi oli merkitty 57 900 neliömetriä. Kaupanvahvistaja oli toimittanut kunnalle uuden, korjattua kauppakirjaa koskevan kiinteistönluovutusilmoituksen, jossa määräalan pinta-ala oli korjatun kauppakirjan merkinnän mukainen. Määräalan ostaja oli saanut lainhuudon määräalaan 5.6.2013, ja saannoksi siinä oli merkitty kauppakirjan korjaus 29.5.2013.

Etuostolaissa ei ole säädetty, että lainhuudon myöntäminen estäisi kuntaa käyttämästä etuosto-oikeuttaan tilanteessa, jossa etuostolain 9 §:n 1 momentin mukainen luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta luettava etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva määräaika ei vielä ole päättynyt. Kiinteistön kauppakirjassa olevien kaupan kohdetta koskevien tietojen oikaiseminen merkitsee, että kunnan etuoston käyttämiseen varattu määräaika alkaa vasta korjatun kauppakirjan oikeaksi todistamisesta. Edellytyksenä on kuitenkin, että oikaistuilla tiedoilla on olennaista merkitystä etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa harkinnassa.

Määräalan pinta-alatietoa koskevan kauppakirjan korjauksen oli katsottava olevan kunnan etuosto-oikeuden käyttämisen harkinnan kannalta niin olennainen, että etuosto-oikeuden käyttämiselle varattu etuostolain 9 §:n 1 momentin mukainen kolmen kuukauden määräaika oli alkanut kulua vasta siitä lukien, kun kaupanvahvistaja vahvisti korjauksen eli 29.5.2013 alkaen. Kun myöskään lainhuudon myöntämisellä ei ollut merkitystä arvioitaessa sitä, oliko etuosto-oikeutta käytetty määräajassa, kaupunginhallitus oli 12.8.2013 voinut tehdä päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto