Kuluttajariitalautukunta arvioi ostajan oikeutta vahingonkorvaukseen tilanteessa, jossa kateostoa ei ollut tehty

Ostaja osti 22.2.2021 myyjältä Philips 346P1CRH -näytön hintaan 521,65 euroa. Lisäksi ostaja maksoi 19,99 euron toimitusmaksun. Ostaja sai tilauksestaan tilausvahvistuksen. Myyjä perui tilauksen tilauspäivänä 22.2.2021 kertoen tuotteen olevan loppuunmyyty. Asiassa oli riitaa ostajan oikeudesta vahingonkorvaukseen tilanteessa, jossa kateostoa ei ollut tehty. Kuluttajariitalautakunta suositti, että myyjä maksaa ostajalle 108,26 euroa.

Vahingonkorvaus
Etämyynti

Diaarinumero(t): D/1820/32/2021
Antopäivä: 24.5.2022
Julkaistu: 25.5.2022

Asiaselostus
Ostaja osti 22.2.2021 myyjältä Philips 346P1CRH -näytön hintaan 521,65 euroa. Lisäksi ostaja maksoi 19,99 euron toimitusmaksun. Ostaja sai tilauksestaan tilausvahvistuksen. Myyjä perui tilauksen tilauspäivänä 22.2.2021 kertoen tuotteen olevan loppuunmyyty. Asiassa on riitaa ostajan oikeudesta vahingonkorvaukseen tilanteessa, jossa kateostoa ei ole tehty.

Hakijan vaatimukset perusteluineen
Ostaja vaatii korvaukseksi 649,90 euroa - 541,64 euroa = 108,26 euroa, joka oli myyntihetkellä toiseksi halvimman varastossa olevan saman näytön hinta. Myyjällä on velvollisuus toimittaa ostettu tuote maksettuun hintaan. Tässä tapauksessa myyjä vain palautti rahat.

Ostaja tilasi näytön myyjän nettisivuilta, sai tilausvahvistuksen ja maksoi tilauksen. Myyjä ilmoitti kuitenkin, että näyttöä ei voi toimittaa. Ostaja ilmoitti, että myyjällä ei ollut oikeutta perua ostoa, koska heillä on velvollisuus huolehtia siitä, että varastosaldot ovat ajan tasalla.

Ostaja ehdotti, että myyjä hankkisi tuotteen muualta ja toimittaisi sen ostajalle tai kateostoa, mutta kumpikaan vaihtoehto ei sopinut myyjälle.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen
Ostajan ostamaa tuotetta ei ollut enää saatavilla. Myyjä ilmoitti ostajalle, että tuote on loppuunmyyty. Koska yksi kappale tuotetta oli myyjän kaupassa Latviassa esillä, sen takia tuote ilmestyi takaisin verkkosivustolle. Tuote, joka on ollut esillä pitkään, ei ole korkealaatuinen, eikä myyjä voinut myydä sitä ostajalle. Tuote on nyt poistettu verkkosivulta. Myöskään korvaavia tuotteita samaan hintaan ei ollut. Ostaja ei halunnut valita toista tuotetta. Myyjä päätti lopulta palauttaa rahat ostajalle.

Ratkaisun perustelut
Asiaan sovellettavan kuluttajansuojalain 5 luvun 29 §:n 1 momentin mukaan kauppalain säännöksiä sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuun kauppaan siltä osin kuin tämän lain säännöksistä ei johdu muuta.

Kauppalain 13 luvun 67 §:n 1 momentin sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut.

Luvun 69 §:n mukaan, jos kauppa on purettu eikä 68 §:n mukaista kateostoa tai -myyntiä ole tehty ja jos sopimuksessa tarkoitetulle tavaralle on olemassa käypä hinta, hinnanero lasketaan sopimuksen mukaisen hinnan ja purkuajankohdan mukaisen käyvän hinnan perusteella.

Käypä hinta määräytyy sen mukaan, mikä on sellaisen tavaran hintataso sillä paikkakunnalla, missä tavaran luovutuksen olisi pitänyt tapahtua.

Kuluttajariitalautakunta arvioi tapausta seuraavasti:
Asiassa on riidatonta, että ostaja ei ole saanut tilaamaansa näyttöä. Myyjä on purkanut sopimuksen tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen. Kuluttajansuojalaissa ei ole erikseen säädetty niistä periaatteista, joiden mukaan myyjän korvausvastuu määräytyy tilanteessa, jossa ostaja ei ole tehnyt kateostoa. Näin ollen tapauksessa tulee sovellettavaksi kauppalaki.

Tässä tapauksessa voidaan ostajan toimittaman selvityksen perusteella todeta, että kauppasopimuksen mukaisen tuotteen hankkiminen toisaalta olisi maksanut 649,90 euroa. Myyjä ei kiistä ostajan esittämän korvaavan, vastaavan tuotteen hintatasoa. Myöskään muuta selvitystä sopimuksen mukaisen tuotteen hinnasta ei ole esitetty eikä asiassa ole ilmennyt aihetta epäillä hinnan oikeellisuutta. Tällä perusteella lautakunta katsoo, että ostajalle on aiheutunut vähintään 108,26 euron suuruinen taloudellinen vahinko, jonka myyjä on velvollinen korvaamaan.