Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn ajoneuvon kauppa. Etämyynti. Internethuutokauppa. Peruutusoikeus. Yksinkertainen menettely

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

PK osti huutokauppa.com -internetsivun kautta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton. PK peruutti kaupan 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiassa on riitaa siitä, oliko PK:lla oikeus peruuttaa kauppa kuluitta

Vaatimukset PK vaatii, että N Oy luopuu perimästä 600 euron vahingonkorvauslaskua.

PK ei tarjousta tehdessään huomannut, että kauppahintaan tullaan lisäämään arvonlisävero. Tämän vuoksi hän peruutti kaupan 14 päivän kuluessa kaupan tekemisestä.

Vastaus N Oy kiistää PK:n vaatimukset.

Huutokaupassa on ilmoitettu selvästi, että huutohintaan lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. PK on tehnyt korkeimman tarjouksen 4.000 euroa, joka on hyväksytty. Arvonlisävero on 960 euroa, joten kauppahinnaksi tulee 4.960 euroa.

PK on rekisteröitynyt huutokaupat.com -internetsivulle ja saanut huutokauppaan osallistumiselle asianmukaiset oikeudet. PK on lukenut sekä ollut tietoinen huutokaupan säännöistä, joista ilmenee, että vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkamisesta on 15 prosenttia kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 300 euroa. Vahingonkorvausmaksu lasketaan arvonlisäverolain mukaan erästä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa. Näin ollen PK:n tulee suorittaa vahingonkorvausmaksuna 15 prosenttia 4.000 euron summasta eli 600 euroa viivästyskorkoineen.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Kyseistä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 157/2013) mukaan peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitsisi esittää perusteluja. Peruuttamisesta ei saisi myöskään aiheutua kuluttajalle muita kustannuksia kuin mahdolliset tavaran palauttamisesta johtuvat välittömät kulut sekä muusta kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n kohdan 10 mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

Kyseistä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 157/2013) mukaan kyseinen rajoitus koskee vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että kohdassa tarkoitettuja huutokauppoja eivät ole sellaiset huutokaupoiksi nimitetyt kauppapaikat internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 5 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Esitetyn selvityksen perusteella PK on ostanut huutokauppa.com internetsivulta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseessä on ainoastaan internetissä toimiva kauppapaikka, johon osallistutaan yksinomaan sähköisesti. N Oy ei ole väittänyt, että se olisi järjestänyt myös perinteisen huutokauppatilaisuuden, johon PK olisi voinut osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä. Edellä mainitun perusteella PK:lla on ollut kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen peruutusoikeus.

Asiassa on riidatonta, että PK on peruuttanut kaupan 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiakirja-aineiston perusteella autoa ei ollut toimitettu PK:lle, joten tapauksessa ei ole aiheutunut palautus- tai toimituskuluja. PK:lla on siten ollut oikeus peruuttaa kauppa kuluitta, eikä myyjä ole sopimuksin voinut rajoittaa PKin lain mukaista peruuttamisoikeutta. Edellä mainitun perusteella N Oy:n vaatima 600 euron lasku on aiheeton.

Suositus Lautakunta suosittaa, että N Oy luopuu perimästä PK:lta riidanalaista 600 euron laskua.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto