Kuluttajariitalautakunta: Ajoittaiset kelistä ja navigaattorin toiminnasta aiheutuneet häiriöt eivät ylittäneet virhekynnystä uuden auton kaupassa

Auton kuljettajaa avustavat järjestelmät eivät poista velvollisuutta seurata liikennettä ja liikennemerkkejä. Kuluttajariitalautakunta katsoi kahdessa tuoreessa ratkaisussaan, että kuluttajaostajan on siedettävä vähäiset epävarmuudet liikennemerkkien tunnistusjärjestelmissä.

Kuluttajat olivat vuonna 2017 ostaneet uutena henkilöautot, joiden varusteisiin kuului muun muassa kuljettajaa avustava liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä. Ensimmäisessä autossa, joka oli maksanut 42 000 euroa, järjestelmä oli kuvannut ja näyttänyt liikennemerkit ja nopeusrajoitukset oikein. Kun kameran nopeustieto poikkesi navigaattorin tiedosta, järjestelmä kuitenkin näytti kuljettajalle navigaattorin tiedon, jos se oli kameratietoa alhaisempi. Toisessa autossa, joka oli maksanut 50 000 euroa, kuluttaja oli tyytymätön siihen, että auton turvallisuusjärjestelmä lakkasi toimimasta lievässä räntäsateessa ja sitä piti puhdistaa kesken ajon. Siitä ei ollut kerrottu kauppaa tehtäessä kuluttajalle. Autojen myyjät katsoivat muun muassa, että kameraan perustuva järjestelmä näytti nopeusrajoituksen pääsääntöisesti oikein eikä ole epätavallista, että ajon aikana tulee tilanteita, jolloin muun muassa myös ikkunoita ja ajovaloja on puhdistettava.
Lautakunta totesi täysistuntoratkaisuissaan, että liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ei poista kuljettajan omaa vastuuta seurata liikennettä ja liikennemerkkejä. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kuljettajaa avustava vaikutus on näin ollen vähäinen. Tämän vuoksi pieni puute tunnistusjärjestelmän toimivuudessa ei välttämättä ole merkityksellinen eikä ylitä virhekynnystä, kun autokauppaa tarkastellaan kokonaisuutena. Lisäksi lautakunta katsoi, että epävarmuuksien ja häiriöiden mahdollisuus tunnistusjärjestelmien toiminnassa esimerkiksi sääolosuhteiden tai järjestelmien elektroniikan vuoksi on ennalta-arvattavaa, eikä myyjän tarvitse niistä erityisesti kertoa. Virhekynnys kuitenkin ylittyy, jos järjestelmä ei laajamittaisesti toimi tavanomaisissa ajo-olosuhteissa.
- Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat uusi ilmiö autojen varustelussa ja niiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. Kuluttajien on hyvä tiedostaa, että järjestelmät eivät poista kuljettajan omaa vastuuta eikä niiden varaan voi tuudittautua, toteaa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.
Ratkaisuista äänestettiin. Lautakunnan vähemmistöön jääneet jäsenet katsoivat, että kuluttajaostajalle on kerrottava turvallisuuteen liittyvien kuljettajaa avustavien järjestelmien mahdollisista häiriötilanteista selkeästi, minkä auton myyjä voi tehdä vaivatta. Järjestelmissä on kyse vielä suhteellisen uusista autoissa käytettävistä teknisistä lisävarusteista, joiden toimintaa kuluttajat eivät välttämättä tunne. Vähemmistö olisi suosittanut kummassakin tapauksessa 500 euroa hinnanalennusta.