Kuluttajariitalautakunnan kolme ratkaisua pysäköinnin valvontamaksusta - virheellinen aluekoodi - kaksi pysäköintikiekkoa - mobiilimaksu väärällä rekisteritunnuksella

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Lautakunta piti annettua valvontamaksua kohtuuttomana, kun kuluttaja oli erehdyksessä maksanut pysäköintimaksun väärällä aluenumerolla, minkä vuoksi aluevalvoja ei ollut yhdistänyt maksua autoon. Lautakunta suositti, että yhtiö palauttaa kuluttajalle valvontamaksun sekä siihen liittyvät perintäkulut yhteensä 69 euroa. Toisessa tapauksessa lautakunta suositti, että yhtiö peruuttaa kuluttajalle antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun katsoen, että vain yksi pysäköintikiekko oli ollut kokonaisuudessaan näkyvissä ja helposti luettavissa. Toinen pysäköintikiekko oli ollut vain osittain näkyvillä siten, ettei se olisi kelvannut ilmoittamaan saapumisaikaa. Näin ollen erehtymisvaraa ei ollut ollut, eikä valvontamaksu ollut perusteltu. Kolmannessa tapauksessa kuluttaja oli erehdyksessä antanut kahdesti virheellisen rekisteritunnuksen maksusovellukselle, minkä vuoksi valvontayhtiö ei ollut yhdistänyt maksutietoa hänen autoonsa. Lautakunta suositti, että yhtiö palauttaa kuluttajalle 160 euroa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus