Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti: Rikollisuustilanne 2014 ja Seuraamusjärjestelmä 2014 -raportit julki

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vuonna 2014 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 507 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2014 kirjattiin 322 600 liikennerikkomusta, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt. Varkausrikoksissa väheneminen on ollut miltei yhtäjaksoista. Ilmi tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 2010-luvulle saakka, mutta väestölle suunnattujen uhritutkimusten perusteella väkivallan määrä pysyi vastaavalla aikavälillä suunnilleen samalla tasolla. Viime vuosina poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt selvästi.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto