Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo): Vangeille suunnattu kysely: ongelmia vankilakäytäntöjen yhdenmukaisuudessa, oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vangeille suunnatun kyselyn perusteella vangit tuntevat oikeutensa kohtuullisen hyvin, mutta oikeuksien toteutumisessa on osin merkittäviä, vankilakohtaisia eroja

Vain viidennes vastaajista arvioi, että vankilahenkilökunnan suhtautuminen oikeusturvakeinojen käyttöön on yleisesti ottaen asiallista. Vankeuslain tavoitteet toteutuvat vankien näkökulmasta paremmin avovankiloissa kuin suljetuissa vankiloissa. Vankikyselyn perusteella eri vankiloissa noudatettavien käytäntöjen yhdenmukaisuudessa on kaiken kaikkiaan parantamisen varaa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto