Korkein oikeus määräsi avustajan julkista oikeusapua saaneelle purkuhakemuksen laatimista varten

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:36 Oikeusapu - Avustajan määrääminen - Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Kysymys avustajan määräämisestä oikeusapulain nojalla tuomion purkamista koskevassa asiassa Korkeimmassa oikeudessa huomioon ottaen, että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan hakijan oli asiassa käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto