KKO:lta ei valituslupaa totaalikieltäytymistä koskevassa asiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO ei tutki rikosasiaa, jossa kysymys oli pasifistisista syistä asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta kieltäytyneen miehen tuomitsemisesta rangaistukseen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Helsingin hovioikeuden vapauttava tuomio jäi näin voimaan. Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki syyttäjä.

Hovioikeus hylkäsi helmikuussa 2018 miehen saaman syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hovioikeuden mukaan vastaajan edustamaa pasifistista vakaumusta ei voitu asettaa Jehovan todistajien vakaumukseen nähden eriarvoiseen asemaan. Siviilipalveluslain rangaistussäännöksen soveltaminen olisi johtanut ilmeiseen ristiriitaan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon kanssa.
Hovioikeuden tuomion jälkeen eduskunnalle on annettu lakiesitys, jossa ehdotetaan Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuudesta koskevan lain kumoamista

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus -