KKO: Velkojansuosinnalla aiheutettu vahinko määräytyi sen mukaan, mitä muiden arvioitiin saavan jako-osuuksina, jos rikosta ei olisi tehty vaan velallinen olisi asetettu konkurssiin

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies'

KKO:2018:67 Velallisen rikos - Velkojansuosinta Vahingonkorvaus Kuittaus - Kuittaus konkurssissa
A oli myynyt X Oy:n edustajana sen liiketoiminnan toiselle omistamalleen yhtiölle.
Kauppahinta oli suoritettu kuittaamalla A:n saatavia X Oy:ltä. Myöhemmin X Oy oli asetettu konkurssiin ja A oli takaajana maksanut X Oy:n velkoja pankille.
Konkurssipesä vaati A:lta velkojansuosintaa koskevan rikosasian yhteydessä myydyn omaisuuden arvon suuruista vahingonkorvausta. A vaati puolestaan, että hän saa takautumissaatavallaan kuitata konkurssipesälle maksettavaa vahingonkorvausta.
Vaikka X Oy:n konkurssi ei ollut rauennut vaan sitä oli jatkettu julkisselvityksenä, velkojansuosinnalla toisille velkojille aiheutettu vahinko määräytyi sen mukaan, mitä näiden arvioitiin saavan jako-osuuksina, jos rikosta ei olisi tehty ja velallinen olisi rikoksentekopäivänä asetettu konkurssiin. (Ään.) Ks. KKO:1998:53 KKO:1998:82
A:lla oli oikeus kuitata takautumissaatavallaan konkurssipesälle maksettavaa vahingonkorvausvelkaansa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies