KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta kun homealtistusta koskeva epäily oli herännyt.

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Vaasan hovioikeuden tuomion, jolla pohjanmaalaisen kuntayhtymän katsottiin laiminlyöneen työsuojelun velvollisuuksiaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kosteus- ja homevaurioiden selvittämisessä ja poistamisessa. KKO kumosi myös kuntayhtymälle määrätyn velvollisuuden maksaa korvauksia kätilöille, jotka olivat sairastuneet synnytysosaston sisäilman ongelmien vuoksi.

KKO:n mukaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä pystyi osoittamaan, etteivät synnytysosaston rakenteelliset puutteet ja kosteusvauriot olleet sen tiedossa eivätkä ennakoitavissa ennen kätilöiden sairastumista. Sairaalan muilla osastoilla kosteusongelmia oli tutkittu, mutta ne eivät olleet voineet johtua samoista syistä kuin ylimmässä kerroksessa sijainneen synnytysosaston ongelmat. Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta sen jälkeen, kun homealtistusta koskeva epäily oli synnytysosastolla herännyt. Kuntayhtymä ei siten ollut huolimattomuudesta laiminlyönyt sille työturvallisuuslain mukaan kuuluvia tarkkailu- ja ennakointivelvollisuuksiaan, toteaa KKO.

KKO piti kuitenkin kohtuuttomana sitä, että kätilöt velvoitettaisiin asian hävitessään korvaamaan kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut. Tämän vuoksi kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut jäivät sen itsensä maksettaviksi.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus oli aiemmin KKO:n tavoin päätynyt hylkäämään kätilöiden vaatimukset.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies