KKO: Käräjäoikeuden on annettava tyytymättömyyttä ilmoittaneelle valitusosoitus, jossa mainittava määräpäivä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:75 Muutoksenhaku - Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Riita-asiassa ilman lainopillista apua toimineelle vastaajalle A:lle oli käräjäoikeudesta lähetetty tiedoksi kansliassa annetun tuomion niin sanottu lukukappale, jossa oli ollut mukana muutoksenhakuohjeet. A oli määräajassa hyväksytysti ilmoittanut tuomioon tyytymättömyytensä. Kun A ei ollut pyytänyt käräjäoikeudelta toimituskirjaa tuomiosta, ratkaisun jäljennöstä valitusosoituksineen ei ollut hänelle toimitettu eikä myöskään pelkkää valitusosoitusta. A oli toimittanut valituksensa käräjäoikeuden kansliaan päivän myöhässä, minkä vuoksi se oli jätetty tutkimatta.

Valitusosoituksen antamatta jättäminen katsottiin menettelyvirheeksi. Koska virhe oli vaikuttanut tai sen voitiin otaksua olennaisesti vaikuttaneen siihen, että valitus oli jätetty myöhässä, asia palautettiin käräjäoikeuteen valitusosoituksen antamista varten.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto