KKO äänesti kuinka kehittynyt tuomion purkuhanke tulee olla ennen kuin siihen voidaan myöntää julkista oikeusapua

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO:2018:9 Oikeusapu - Avustajan määrääminen - Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

A oli hakenut oikeusapua ja avustajan määräämistä lainvoimaisen tuomion purkamista koskevan hakemuksen tekemistä varten. A:n oikeusapuhakemus hylättiin, kun hän ei ollut selvittänyt mahdollisia purkuperusteita eikä niitä tukevia seikkoja sillä tavalla, että hänen oikeusavun tarvettaan olisi voitu arvioida. (Ään.)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies