KKO 2015:60: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus arvioitava viran puolesta

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla hylättiin perintäyhtiön vaatimus 2000 euron luotolle maksettavasta 118,80 prosentin viivästyskorosta.Lahtelaismies oli tehnyt pikaluottoja myöntävän yrityksen kanssa internetissä sopimuksen 2000 euron luotosta. Vakioehtojen mukaan luoton nimellinen vuosikorko oli ollut 118,80 prosenttia. Miehen jätettyä luottonsa maksamatta yritys myi häntä koskevan saatavansa perintäyhtiölle. Perintäyhtiö nosti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa miestä vastaan kanteen ja vaati mieheltä maksamattoman pääoman lisäksi luoton nimelliskoron suuruista viivästyskorkoa. Mies ei vastannut kanteeseen.

Vaikka mies ei vastustanut kannetta, käräjäoikeus hylkäsi viivästyskorkoa koskevan vaatimuksen siltä osin kuin se ylitti lakisääteisen viivästyskoron. Tällä hetkellä viivästyskorko on 7,5 prosenttia. Itä-Suomen hovioikeus piti tuomion ennallaan.

KKO katsoi, että kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevasta direktiivistä ja sitä koskevasta EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että tuomioistuimilla on velvollisuus viran puolesta tutkia, perustuivatko vaatimukset kuluttajasopimuksessa olevaan kohtuuttomaan vakioehtoon. Unionin oikeudesta seuraa, että tuomioistuimen tehtävät kuluttajariidoissa ovat huomattavasti laajemmat kuin yleensä riita-asioissa.

Jos ehto todetaan kohtuuttomaksi, se ei direktiivin mukaan sido kuluttajaa. Tämä merkitsee KKO:n mukaan sitä, että tuomioistuimen on jätettävä kohtuuton ehto kokonaan huomioon ottamatta eikä ehtoa voida muuttaa tai korvata lain säännöksellä.

KKO katsoi, että tässä tapauksessa viivästyskorko perustui sovittuun luottokorkoon. KKO:n tuomion mukaan luottokorkoja koskevia vakioehtoja ei kuitenkaan ollut laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi ja ne olivat kuluttajan kannalta kohtuuttomia. Kohtuuttomat ehdot eivät sitoneet kuluttajaa. Tämän johdosta myös vaatimus viivästyskorosta oli selvästi perusteeton.

Tiedote: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

Ratkaisu: KKO:2015:60

Velkomus Korko - Viivästyskorko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely - Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto