Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Yritysten kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9.1.2016 lähtien

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa

Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoitteesta. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.
Elinkeinonharjoittajan on toimialastaan riippuen annettava tieto joko yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä, joita Suomessa ovat 9.1.2016 alkaen:

Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (www.fine.fi) (pankki-, vakuutus- ja arvopaperiasiat) Liikennevahinkolautakunta (www.liikennevahinkolautakunta.fi)

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto