Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viikon vinkki: Remontin viivästymiskorvauksesta kannattaa sopia etukäteen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ehto työn valmistumisajankohdasta ja viivästyskorvauksesta kannattaa kirjata aina remonttia koskevaan sopimukseen. Jos et sovi valmistumispäivää kirjallisesti, riitatilanteessa on vaikea näyttää, että työ todella on viivästynyt

Viivästyskorvauksen määrä kannattaa sopia sellaiseksi, että se todella ehkäisee viivästyksen. Viivästyksen seurauksesta voi sopia esim. seuraavasti: xx % koko työn hinnasta/alkava viikko TAI xx euroa/alkava viikko.

Jos remontin valmistuminen viivästyy, voit vaatia sopimukseen kirjattua viivästyskorvausta tai vahingonkorvausta. Molempia korvauksia ei kuitenkaan voi saada.

Jos sopimusta ei ole, vaadi kirjallisesti työn tekemistä uudessa, kohtuupituisessa määräajassa.Jos työ ei uudessa määräajassa valmistu, sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta viivästymisen aiheuttamista kuluista. Voit vaatia korvausta todellisten kulujen mukaan, jos ne ylittävät sopimuksen vakiokorvauksen.

Jos viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa, lisäaikaa työn tekemiselle ei tarvitse antaa, vaan sopimuksen voi purkaa heti. Kuluttajan on kuitenkin maksettava tehdystä virheettömästä työstä siltä osin kuin siitä on hyötyä.

Kuluttajalla on oikeus olla maksamatta viivästyneen työn osuus kunnes hyvityksestä on sovittu ja työ on tehty valmiiksi.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto