KHO:n päätös virkamiehen irtisanomista koskevassa asiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

ELY-keskus oli irtisanonut A:n virkasuhteen, koska A:n tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota hänelle tehtäviä suoritettaviksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. HAO kumosi A:n valituksesta ELY-keskuksen päätöksen. ELY-keskus vaati valituksessaan KHO:lle, että HAO:n päätös kumotaan ja ELY-keskuksen päätös A:n irtisanomisesta jää voimaan. KHO totesi, että A:n irtisanomista oli valtion virkamieslain 27 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla edeltänyt uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin. Viraston toimintaedellytyksissä ei oltu selvitetty tapahtuneen muutosta vastaavana aikana. ELY-keskuksella ei siten KHO:n mukaan ollut valtion virkamieslain 27 §:n mukaisia taloudellisia ja tuotannollisia perusteita A:n virkasuhteen irtisanomiselle. ELY-keskuksen irtisanomispäätös oli näin ollen lainvastainen. KHO katsoi siten, ettei HAO:n päätöksen, jolla ELY-keskuksen A:n irtisanomista koskeva päätös oli kumottu, lopputuloksen muuttamiseen ollut perusteita.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies