KHO:n muu päätös lunastuslupaa koskevassa valitusasiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Tapauksessa oli kyse lunastuslupaa koskevasta valitusasiasta (Vekaranjärvi, Kouvola). A, B, C, D ja E vaativat valituksessaan, että valtioneuvoston päätös, jolla oli annettu puolustusvoimille lupa lunastamalla hankkia omistusoikeus kiinteistöön, kumotaan. Korkein hallinto-oikeus totesi, että lunastusluvan myöntämisen lunastuslain 4 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset olivat olleet kyseessä olevassa tapauksessa olemassa eikä valtioneuvoston päätös ollut valituksessa esitetyillä perusteilla hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Tämän vuoksi valitus oli hylättävä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies