KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat.

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636.

.Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa. Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon.

Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat. Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3219.

Korkein hallinto-oikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta viime vuonna neljä ennakkoratkaisua. Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi 35 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Vuoden 2017 aikana korkein hallinto-oikeus järjesti viisi suullista käsittelyä ja teki kolme katselmusta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies