KHO: Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO suhtautuu kriittisesti hallituksen esitysten rakenteen uudistamiseen

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

Korkein hallinto-oikeus on äsken antanut oikeusministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta. Ministeriön arviomuistiossa pohditaan hallituksen esitysten rakenteen uudistamista.

Linkkien mahdollinen käyttö hallituksen esityksissä ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saa johtaa siihen, että hallituksen esityksistä ei enää käy selville, mitä keskeisiä ehdotuksia asian valmistelun kuluessa on tehty ja miten näihin ehdotuksiin on suhtauduttu. Tuomioistuinten ja muiden lainsoveltajien työ saattaa vaikeutua myös, jos linkkien hakutoimintoja tai tietojen käytettävyyttä myöhemmin muutetaan. Eduskunnan verkkosivuston uudistus on jo nyt vaikeuttanut etenkin vanhempien lainvalmisteluaineistojen saatavuutta.

Käytännössä suuri osa uudesta lainsäädännöstä on lakien muutoksia. Muutettavien säädösten rinnakkaistekstit ovat jatkossakin hallituksen esityksissä tarpeen lainsoveltajien tulevia käyttötarpeita varten. Muutoinkin hallituksen esitysten nykyrakenteen säilyttäminen on perusteltua.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto