Käräjäoikeuden olisi tullut heti lähettää valituskirjelmä oikeaan käräjäoikeuteen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO:2017:89 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

Vastaajan asiamies toimitti käräjäoikeuden tuomiota koskevan valituskirjelmän ja vangitun kantelun määräajan viimeisenä päivänä sähköpostitse muuhun kuin tuomion antaneeseen käräjäoikeuteen. Tässä käräjäoikeudessa oli heti havaittu, että toimivaltainen tuomioistuin oli tietty toinen käräjäoikeus. Valituskirjelmän sisältävän sähköisen viestin vastaanottanut käräjäoikeus oli tavoitettuaan viestin lähettäjän vasta määräajan umpeuduttua siirtänyt seuraavana päivänä sähköisen viestin toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Koska sähköisen viestin vastaanottaneen käräjäoikeuden olisi tullut oma-aloitteisesti siirtää viesti heti toimivaltaiselle tuomioistuimelle, hovioikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta myöhään saapuneena.KKO:2017:89

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies