Kansainvälinen valuuttarahasto suosittelee Suomelle suurempia puskureita julkiseen talouteen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkijaryhmä julkisti tiistaina 6. marraskuuta lausuntonsa Suomen taloudesta. IMF:n mukaan Suomen talouden haasteena on kestävyysvaje, joka johtuu väestön ikääntymisestä. Lisäksi talous on huomattavan altis kansainvälisen talouden sokeille. Valuuttarahasto suosittelee, että Suomi jatkaa alijäämien vähentämistä tasaisesti, jotta julkisen talouden liikkumavara palautuisi seuraavaa taloustaantumaa varten.

– IMF antaa hallitukselle pisteitä hyvästä talouspolitiikan hoidosta, mutta painottaa rakenteellisten uudistusten jatkon tarpeellisuutta. Valuuttarahasto pitää julkisen talouden tulevaisuuden kannalta keskeisenä, että Suomi toimeenpanee sote-uudistuksen onnistuneesti ja lisää työvoiman liikkuvuutta, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Lausunto liittyy Suomen jäsenyyteen valuuttarahastossa ja sen säädösten mukaiseen maaseurantaan (artikla IV). IMF tutki tänä vuonna erityisesti Suomen työmarkkinoiden dynamiikkaa ja Nordea-pankin Suomeen siirtymisen vaikutuksia. Nämä raportit julkaistaan tammikuussa 2019.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies