Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Viisumi on myönnettävä kun on olemassa merkittäviä perusteita uskoa, että viisumin epääminen asettaa kansainvälistä suojelua etsivät henkilöt alttiiksi kidutukselle taikka epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle

Sillä, onko asianomaisen henkilön ja jäsenvaltion, jolle viisumihakemus tehdään, välillä siteitä, ei ole merkitystä.
Syyrialainen aviopari ja heidän kolme pientä alaikäistä lastaan, jotka ovat Aleppossa (Syyria) asuvia Syyrian kansalaisia, jättivät 12.10.2016 viisumihakemukset Belgian suurlähetystössä Beirutissa (Libanon). Hepalasivat Syyriaan 13.10.2016. Hakemukset koskivat EU:n viisumisäännöstöön perustuvia alueellisesti rajoitettuja viisumeita, joiden turvin perhe voisi lähteä piiritetystä Aleppon kaupungista ja tehdä turvapaikkahakemuksen Belgiassa.
Office des étrangers (ulkomaalaisvirasto, Belgia) hylkäsi nämä hakemukset 18.10.2016. Se katsoo,että koska kyseessä oleva syyrialaisperhe hakee alueellisesti rajoitettua viisumia tehdäkseen turvapaikkahakemuksen Belgiassa, sillä on selvästi aikomus oleskella Belgiassa yli 90 päivää. Ulkomaalaisvirasto korostaa lisäksi erityisesti, että jäsenvaltiot eivät ole velvollisia ottamaan alueelleen vastaan kaikkiahenkilöitä, jotka elävät katastrofaalisissa olosuhteissa.Syyrialaisperhe pyysi näin ollen Conseil du contentieux des étrangers’ia(ulkomaalaisasioita käsittelevä hallintotuomioistuin, Belgia) lykkäämään päätösten, joilla viisumihakemukset oli hylätty, täytäntöönpanoa.Kyseinen tuomioistuin päätti esittää unionin tuomioistuimelle kiireellisen pyynnön viisumisäännöstön tulkinnasta sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklan (kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto)ja 18 artiklan (oikeus turvapaikkaan) tulkinnasta.
Julkisasiamies Paolo Mengozzi päätyi 7.2 esittämässään ratkaisuehdotuksessa ensinnäkin siihen, että kyseessä olevan syyrialaisperheen tilanne kuuluu viisumisäännöstön ja näin ollen unionin oikeuden alaan.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies