Isis-järjestöön liittyneellä ei oikeutta kansainväliseen suojeluun


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Turun HAO: Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Turvapaikka – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko


Hallinto-oikeus ratkaisussaan katsoi, että Isisin toiminnan luonne ja toiminta Irakissa sekä sen suorittamat terroristiset teot ja niiden laajuus huomioon ottaen, valittajan voitiin katsoa vapaaehtoisesti järjestön toimintaan osallistumalla omalta osaltaan myötävaikuttaneen Isisin harjoittamaan terroristiseen toimintaan. Valittaja oli Isisiin liittymällä kannustanut ja toisen henkilön rekrytoimalla myös avustanut järjestön toimintaa. Tällaisen toiminnan voitiin katsoa olevan Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaista, vaikka asiassa ei oltukaan selvitetty, että valittaja itse olisi osallistunut terroritekoihin. Edellä esitetyin perustein hallinto-oikeus katsoi, että oli aihetta epäillä, että valittaja oli tehnyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien vastaisen teon. Näin ollen asiassa oli voitu soveltaa ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin mukaista poissuljentalauseketta.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot