Isännöitsijä ei ollut törkeän kavalluksen edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa


asianajaja – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies– asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

I-SHO:2018:9 Kavallus 
A oli isännöitsijänä toimiessaan anastanut useiden hoidettavanaan olleiden yhtiöiden pankkitileiltä varoja noin 132.000 euroa. Hovioikeus katsoi, ettei kohdassa 3 anastetun omaisuuden määrää 8.885,22 euroa voitu pitää törkeän kavalluksen edellyttämänä suurena määränä varoja. Lisäksi hovioikeus katsoi, että isännöitsijä on tehtäviensä vuoksi asunto-osakeyhtiöön nähden luottamusasemassa, mutta isännöitsijän ei ole yksin tämän asemansa perusteella katsottava olevan törkeän kavalluksen edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa. A:n aseman ei kohdissa 2 ja 3 ollut näytetty olleen erityisen vastuullinen, koska esitetystä selvityksestä ei ilmennyt tarkemmin yhtiöiden varallisuusasema eikä se, mikä merkitys kavalletuilla varoilla oli ollut yhtiöiden taloudelle ja toiminnalle. A:n asema isännöitsijänä ei esitetyn selvityksen valossa ollut verrattavissa lain esitöissä mainittuihin vastuuhenkilöihin. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen kohdissa 2 ja 3 perusmuotoisiin kavalluksiin. Hovioikeus alensi käräjäoikeuden A:lle tuomitsemaa rangaistusta ja lisäksi A:n heikon terveydentilan perusteella sovelsi rangaistuksen kohtuullistamisperustetta. 

asianajaja  – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot– asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto