Humalatilaa hyväksikäyttäen saadut lahjoitukset eivät olleet kiskontaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:62 Kiskonta - Törkeä kiskonta

G ja N olivat viettäneet yhdessä muutaman päivän, minä aikana G oli käyttänyt hyväkseen N:n humalatilaa ja saanut tämän antamaan vastikkeetta G:lle tavaroita ja palveluja sekä rahaa. Kun kysymys oli lahjoista, joilla ei ollut yhteyttä muihinkaan sopimuksiin tai oikeustoimiin, G:n menettely ei täyttänyt rikoslain 36 luvun 6 §:ssä säädetyn kiskonnan tunnusmerkistöä. Syyte törkeästä kiskonnasta hylättiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto