Hovioikeuskaan ei myöntänyt velkajärjestelyä vuosina 2011–2012 välinpitämättömästi velkaantuneelle hakijalle

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asiaa kokonaisuutena harkittuaan HO katsoi, että velkajärjestelyn myöntämistä vastaan esitettyjä seikkoja oli ainakin tässä vaiheessa pidettävä vielä painavampina kuin velkajärjestelyä puoltavia seikkoja. Velkajärjestelyn myöntämiselle ei siten ollut VJL 10 a §:n mukaisia painavia syitä. (Vailla lainvoimaa 7.11.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies