Hovioikeus: Vastaaja edisti petosrikoksensa selvittämistä liian myöhään eikä perustetta rangaistuksen alentamiselle siten ollut

A oli edistänyt rikoksensa selvittämistä vasta sen jälkeen, kun hänen osallisuutensa tekoon oli ollut jo pitkälti selvillä. Teon tunnustaminen oli voinut helpottaa varsinkin oikeuskäsittelyä, mutta hovioikeus katsoi, ettei A:n myötävaikutusta voitu pitää rikoslaissa tarkoitettuna pyrkimyksensä edistää oman rikoksensa selvittämistä eikä perustetta rangaistuksen alentamiselle tästäkään syystä ollut. (Vailla lainvoimaa 17.1.2020)

Vaasan hovioikeus 14.1.2020
Tuomio 20/101125
Asianumero R 18/1101
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 25.10.2018 nro 146195
Asia Törkeä petos ym.
Valittaja A
Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä petoksesta 10 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeus totesi muun muassa, että A "on tuomittu 30.3.30215 Ruotsissa 25.11.2014 tapahtuneesta petosrikoksesta 3 vuoden ja 6 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. A on myös aikaisemmin tuomittu Ruotsissa petosrikoksista, jotka voidaan ottaa asiassa huomioon. Käräjäoikeus katsoo, että edellä mainituilla perusteilla asiassa on sovellettava rikoslain 6 luvun 5 §:n mukaista koventamisperustetta. Käräjäoikeus katsoo törkeän petoksen mittaamisen osalta, että teon moittivuutta lisää sen kohdistuminen iäkkäisiin ja siten helpommin huijattavissa oleviin henkilöihin. Käräjäoikeus katsoo, että ilman koventamisperustetta tuomittava rangaistus olisi 8 kuukautta vankeutta ja koventamisperusteen kanssa tuomittava oikeudenmukainen ja oikeuskäytännön mukainen seuraamus on 10 kuukautta vankeutta, joka tuomitaan ehdottomana aikaisempien ehdottomien tuomioiden vuoksi."
Valitus
A on vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta alennetaan ja että vankeusrangaistus määrätään ehdolliseksi tai että hänet joka tapauksessa tuomitaan ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen.
Lähtökohtainen seuraamus 13.600 euron vahingosta on kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Käräjäoikeus on soveltanut virheellisesti koventamisperustetta. A:n aikaisemmista rikoksista on kulunut jo useita vuosia. A on esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa myöntänyt rikoksen ja siten edistänyt rikoksensa selvittämistä. Tämä on otettava huomioon rangaistuksen lieventämisperusteena. Ulkomaiset tuomiot eivät ole esteenä ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle. Joka tapauksessa A on halukas ja kyvykäs yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen, eikä niiden tuomitsemiseen ole mitään estettä.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaan rangaistuksen lieventämisperuste on pyrkimys edistää rikoksensa selvittämistä. A:ta on kuulusteltu esitutkinnassa kolme kertaa. Kahdella ensimmäisellä kerralla hän on kiistänyt teon. Kolmannessa kuulustelussa ja käräjäoikeudessa A on myöntänyt syyllistyneensä syytteessä kuvattuun tekoon ja myöntänyt korvausvaatimukset oikeiksi. A:n menettely on nopeuttanut asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Poliisi on kuitenkin ennen A:n tunnustamista ollut tietoinen siitä, että toinen puhelu asianomistajille on soitettu A:n puhelinliittymästä ja että rahat asianomistajien tililtä on siirretty A:n tilille. Myös kanssavastaaja on jo ennen A:n kuulemista kertonut jotain A:n osuudesta asiassa.
A on edistänyt rikoksensa selvittämistä vasta sen jälkeen, kun hänen osallisuutensa tekoon on ollut jo pitkälti selvillä. Teon tunnustaminen on voinut helpottaa varsinkin oikeuskäsittelyä, mutta hovioikeus katsoo, ettei A:n myötävaikutusta voida pitää rikoslaissa tarkoitettuna pyrkimyksensä edistää oman rikoksensa selvittämistä eikä perustetta rangaistuksen alentamiselle tästäkään syystä ole.