Hovioikeus: Sakkorangaistus ei ollut riittävä kun sallittu ajonopeus ylitettiin yli kaksinkertaisesti

Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon sen, että nopeusrajoituksen ylitys oli ollut erittäin suuri ja teko oli ollut lajissaan vakava. Sakkorangaistusta oli pidettävä riittämättömänä rangaistuksena A:n syyksi luetusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. A tuomittiin 30 päivän vankeusrangaistukseen, joka voitiin tuomita ehdollisena. Rikosseuraamuslaitoksen seuraamusselvityksen mukaisesti A:ta ei määrätty valvontaan. (Vailla lainvoimaa 17.12.2019)

Vaasan hovioikeus 12.12.2019
Tuomio 19/154473
Asianumero R 19/386
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 5.3.2019 nro 109828
Asia Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Valittaja Aluesyyttäjä
Vastapuoli A
Valitus
Syyttäjä on vaatinut, että A:lle tuomittu sakkorangaistus kovennetaan vähintään 30 päivän ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi.
A on tunnustanut kuljettaneensa henkilöautoa 178 km/h nopeudella matkustaja kyydissään perjantai-iltana noin kello 23.30 aikaan Alavudentiellä, jossa korkein sallittu nopeus on ollut 80 km/h. Ajo on tapahtunut pimeään aikaan ja tieosuudella, jolla tapahtumahetkellä on ollut kohtalaisen paljon muuta liikennettä.
A:n merkittävän ylinopeuden seurauksena muiden tienkäyttäjien on mahdotonta ennakoida hänen ajoneuvonsa liikkeitä, mikä lisää liikenneonnettomuuden riskiä ja aiheuttaa konkreettista vaaraa ajoneuvon matkustajille sekä muille tienkäyttäjille.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
A:n kuljettaman ajoneuvon nopeus on ollut 178 km/h Alavudentiellä, jossa korkein sallittu nopeus on 80 km/h eli yli kaksinkertainen tiellä sallittuun enimmäisajonopeuteen nähden. A:n kyydissä on ollut matkustaja.
A on kuljettanut autoa Alavudentiellä yöaikaan. Tiellä on ollut kuitenkin muuta liikennettä. A:n menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle.
Hovioikeus on rangaistusta määrätessään ottanut huomioon sen, että nopeusrajoituksen ylitys on ollut erittäin suuri ja teko on ollut lajissaan vakava. Sakkorangaistusta on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena A:n syyksi luetusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. A tuomitaan 30 päivän vankeusrangaistukseen, joka voidaan tuomita ehdollisena. Rikosseuraamuslaitoksen seuraamusselvityksen mukaisesti A:ta ei määrätä valvontaan.