Hovioikeus kumosi valvontalautakunnan ratkaisun ja poisti asianajajalle määrätyn varoituksen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Asianajajaliiton hallitus eri mieltä valvontalautakunnan kanssa

Hovioikeus hyväksyi Suomen Asianajajaliiton hallituksen lausunnosta ilmenevillä perusteilla johtopäätöksen, että A ei ollut kohdissa 1 ja 3 rikkonut hyvää asianajajatapaa eikä kurinpidollisen seuraamuksen määräämiselle ollut perusteita. Samoin hovioikeus hyväksyi johtopäätöksen, että kohdan 4 osalta A:n menettelyä oli kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä. Näillä perusteilla hovioikeus poisti A:lle määrätyn seuraamuksen.
Edilex: Hovioikeus kumosi valvontalautakunnan ratkaisun ja poisti asianajajalle määrätyn varoituksen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto