Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty


asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

I-SHO:2018:5 Kantelu - Salainen pakkokeino
Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä.

***
Edellä todettu ne bis in idem -periaate, lainvoimaisen tuomion oikeusvoimavaikutus ja oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 §:ssä säädetyt edellytykset tuomion purkamiselle syytetyn vahingoksi merkitsevät sitä, että tilanteessa, jossa epäiltyyn kohdistettu syyte on lainvoimaisesti hylätty, pakkokeinoja voidaan käyttää vain, jos on perusteltua syytä olettaa, että lainvoimaista tuomiota rasittaa purkuperuste.
Kantelun kohteena olevissa pakkokeinoasioissa poliisin käräjäoikeudelle esittämien vaatimusten perusteina ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat syyn epäillä A:ta taposta. Sillä, että vastauksessa on ilmoitettu, että A:ta epäillään nyt tapon asemesta törkeästä pahoinpitelystä, ei ole hovioikeuden ratkaisun kannalta merkitystä, koska pakkokeinojen edellytykset arvioidaan käräjäoikeudessa esitettyjen vaatimusten perusteella.
Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole ollut pakkokeinolain mukaisia edellytyksiä televalvontaan, telekuunteluun eikä asunnon tekniseen kuunteluun.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies