Hovioikeus hylkäsi kantelun tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymättä jättämisestä velkajärjestelyasiassa jossa velallisen asunto oli määrätty myytäväksi

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Hovioikeus totesi, että tuomioistuin voi velkajärjestelylain 15 §:n mukaan vakuusvelkojan vaatimuksesta tietyissä tapauksissa myöntää velkojalle luvan perintäkiellon estämättä realisoida vakuutena oleva omaisuus. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden ratkaisu siitä, että asia palautetaan selvittäjälle uuden maksuohjelmaehdotuksen tekemistä varten siten, että A:n asunto myydään, ei ollut vielä sellainen vakuutena olevan asunnon realisointia koskeva päätös, mitä velkajärjestelylain 15 §:ssä tarkoitetaan. Hovioikeus totesi, että käräjäoikeuden päätöksen 24.7.2018 ratkaisu siitä, että asia palautetaan selvittäjälle uuden maksuohjelmaehdotuksen laatimiseksi siten, että A:n asunto myydään, oli käräjäoikeuden katsomin tavoin velkajärjestelylain 63 §:ssä tarkoitettu asian käsittelyä koskeva ratkaisu, johon ei saa hakea erikseen muutosta. (Vailla lainvoimaa 31.10.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies