Hovioikeuden tuomio lakiasiaintoimistoon liittyvästä rahanpesusta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Turun hovioikeus antoi 16. marraskuuta 2018 tuomionsa törkeää rahanpesua ym. koskevassa asiassa, jossa Pirkanmaan käräjäoikeus oli antanut ratkaisunsa 13.4.2017. Asiassa oli hovioikeudessa käsiteltyjen syytteiden mukaan kysymys kahdesta tekokokonaisuudesta, joissa kahta henkilöä oli törkeillä petoksilla erehdytetty luovuttamaan yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa muun muassa hevos-, auto- ja kiinteistönkauppojen perusteella. Pääosa rahoista oli siirtynyt vastaajille tamperelaisen lakiasiaintoimiston asiakasvaratilin kautta.

Käräjäoikeus oli tuominnut edellä tarkoitetuista rikoksista 16 vastaajaa 6 kuukauden ja 5 vuoden välillä vaihteleviin vankeusrangaistuksiin. Hovioikeudessa ratkaistiin nyt 12 vastaajan valitukset.
Hovioikeus pysytti pääosin käräjäoikeuden tuomion. Osin syytteitä hylättiin, syyksilukemisia muutettiin ja rangaistuksia alennettiin tai lievennettiin hovioikeuden tuomiosta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Pisimmän rangaistuksen saaneen tamperelaisen lakimiehen osuutta tekokokonaisuudessa hovioikeus ei arvioinut yhtä keskeiseksi kuin käräjäoikeus oli tehnyt. Hänen osaltaan yksi viidestä syytekohdasta hylättiin ja rangaistusta alennettiin 5 vuodesta 3 vuoteen 6 kuukauteen vankeutta. Toinen asianomistajista luopui korvausvaatimuksistaan hovioikeudessa, joten eräiden vastaajien korvausvelvollisuus aleni merkittävästi.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus